jueves, 24 de diciembre de 2009

WebQuest i Projectes telemàtics

WebQuest

Una WebQuest és un tipus d'activitat didàctica que consisteix en l'aprenentatge d'algun tema mitjançant una investigació guiada. Amb aquest tipus d'activitats es busca que l'alumne incrementi els seus coneixements, practiqui el treball cooperatiu i adquireixi responsabilitats.

Segons un estudi fet per uns alumnes de la Universitat de Buenos Aires, les WebQuest podrien acabar amb el "copy-paste" ja que creuen que aquesta eina pot generar aprenentatge significatiu i generar pensaments crítics en els alumnes.

La WebQuest que he analitzat en aquesta pràctica tracta sobre l'aparell circulatori en l'ésser humà. Fent clic aquí hi podeu fer un cop d'ull.

Va destinada a alumnes de 5è i 6è de primària amb la intenció de que aquests investiguin i aprenguin elements que conté el seu propi cos com la sang, els vasos sanguinis i les seves funcions, el cor, els tipus de circulació, etc...
Els alumnes es dividiran en grups i hauran de presentar la feina realitzada mitjançant un text escrit ("a mà" o utilitzant el Word) i un mural.
El professor proporcionarà un seguit d'enllaços web on els alumnes podran trobar tota la informació necessària, tot i que també podran utilitzar informació provinent d'altres fonts.
Com podeu veure si visiteu la pàgina web, hi hauran dos grups de treball, els qual treballaran diferents aspectes del sistema circulatori.
Un cop acabada la feina, tots els grups exposaran els seus treballs i conjuntament extrauran unes conclusions.

El professor avaluarà la feina tenint en compte l'adequació del text i del mural a les preguntes formulades.

Trobo que és una pràctica molt interessant ja que els alumnes aprendran una cosa que és molt rellevant i propera per a ells ja que es tracta d'elements del seu propi cos.
D'altra banda, no crec que les preguntes formulades i la manera en que s'espera que aquestes siguin contestades sigui la més adequada, ja que es presten al "copy-paste". Crec que seria una pràctica molt més útil si les respostes s'haguessin de presentar únicament en el mural, ja que podrien dibuixar un cos humà amb el seu sistema sanguini i explicar les diferents parts basant-se en el dibuix, o mitjançant taules o esquemes que els alumnes haguessin d'omplir.

En quant al sistema WebQuest, crec que és molt interessant ja que permet que els alumnes hagin de buscar informació, "fer-la seva", i exposar-la davant dels seus companys. En aquest aspecte, crec que és molt positiu que es realitzin les conclusions en grup i que es debateixin, ja que els alumnes podran extreure conclusions que potser no havien pensat.
També crec que és un manera molt didàctica de tractar segons quins temes, i per el que he vist quasi totes les WebQuest que he visitat tracten temes molt propers als alumnes i per tant temes que els motivaran i que els seran molt útils.Projectes telemàtics

Segons Nuria Brichs, professora d'anglés a l'IES Sentmenat, un projecte telemàtic consisteix a dur a terme unes determinades activitats conjuntament amb altres escoles, i intercanviar-ne els resultats per internet. Amb això es pretén fomentar el treball cooperatiu i la comunicació entre escoles, de manera que als continguts propis de cada àrea s’hi afegeixen uns nous valors: el treball en grup, compartir responsabilitats i informació, aprendre dels altres, respectar opinions i cultures diferents, etc...

El projecte que he analitzat durant aquesta pràctica es diu Projecte Bongoh, i va adreçat a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Per veure'n una descripció detallada premeu aquí. I per visitar la pàgina web del projecte premeu aquí.

Bongoh és un projecte telemàtic on diferents escoles participen en un joc de simulació. El
joc consisteix en què cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag anomenat BONGOH, i
aquestes illes tenen la forma de les lletres de la paraula BONGOH, és a dir, una té forma de
"B", una altra de "N", etc...
El projecte es divideix en quatre activitats:
-En la primera els alumnes han de fer una presentació de la seva escola, del seu curs i de quina és la seva illa.
-En la segona hauran d'explicar com han anat a parar en aquell indret.
-En la tercera hauran de fer una descripció detallada de l'illa (quina és la seva història, quins són els seus personatges, quins paisatges té,...)
-Finalment, en la quarta activitat hauran d'establir relacions amb els habitants de les altres illes de l'arxipèlag, mitjançant una trobada que es farà a l'escola que s'ofereixi per organitzar-la.

El paper del mestre/a, a més de fer les correccions ortogràfiques i d'expressió, és controlar la coherència i sentit de la història que van imaginant i elaborant els alumnes del grup-classe.

Trobo que és una activitat molt interessant ja que permet que els alumnes interactuïn amb altres escoles, i per tant, permet que aquests aprenguin no tan sols dels seus companys de classe sinó també de companys d'altres escoles. Per altra banda, també el trobo molt interessant ja que es tracta d'un projecte interdisciplinari, ja que tracta aspectes de l'expressió escrita, musical i plàstica, coneixements del medi, d'informàtica, etc.. En aquest sentit em recorda al sistema de Decroly, que pretén realitzar un aprenentatge globalitzat, el qual resulta molt interessant perquè els infants aprenen conceptes bàsics aplicats a coses reals i tangibles.

En quant al sistema de Projectes telemàtics, trobo que és molt interessant ja que permet que les escoles del barri estiguin conectades i aprenguin unes de les altres. El fet de que també es pugui realitzar amb escoles d'altres ciutats o paisos fa que encara sigui més interessant ja que ens permetrà aprendre d'altres cultures, i potser així, acabar amb l'odi i racisme irracional que hi ha avui en dia, potser motivat pel descoeixement d'altres cultures i maneres de pensar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario